ภาพงานสัมมนาท่องเที่ยวประจำปี

บริษัทได้จัดสัมมนาท่องเที่ยวประจำปีทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์แก่บุคลากรของเรา
Visitors: 49,862